فوریتهای پزشکی

فوریتهای پزشکی

توسعه دهنده :

دسته بندی : تربیت و فرزندپروری

نسخه 1

Responsive image 73 دریافت
Responsive image 0 0 نفر
Responsive image
15.4
مگابایت

برنامه فوریتهای پزشکی جهت آموزش احیای قلبی ریوی در سنین مختلف و شرایط خاص مثل بارداری طراحی شده است

در آپدیت های بعدی امکانات و آموزش های جدیدتری اضافه خواهند شد