حالت کودکانه

حالت کودکانه

توسعه دهنده Samsung Electronics Co., Ltd.

دسته بندی برنامه ها دسته بندی  آموزش

بدون نظر

نصب های فعال

حجم

نسخه برنامه

کمتر از 100

11.48مگابایت

6.1.05

رتبه بندی برنامه

آخرین بروز رسانی

سازگاری برنامه

3.8

۰۳ فروردین ۱۳۹۷

اندروید 4 و بالاتر

 توضیحات برنامهحالت کودکانه   توضیحات

یک برنامه ایمن، امن و سرگرم کننده برای کودکان شما برای یادگیری و بازی

صفحه اصلی متحرک با شخصیت های قابل تنظیم و آسان برای استفاده از رابط کاربری

برنامه های منحصر به فرد برای کودکان شما از جمله یک دوربین سرگرم کننده، تعویض صدا و کتاب رنگ آمیزی

ضبط صفحه نمایش در برنامه ها برای بررسی عملکرد کودکان

تغییرات

دسترسی‌ها

  android.permission.INSTALL_PACKAGES
  com.samsung.kidshome.broadcast.KIDS_STORE_PERMISSION
  com.samsung.kidshome.contentprovider.permission.READ
  android.permission.GET_TASKS
  android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS
  com.sec.kidsplat.kidsgallery.INTENT_PERMISSION
  com.sec.kidsplat.kidstalk.INTENT_PERMISSION
  com.wssnps.permission.COM_WSSNPS
  android.permission.MANAGE_USERS
  com.sec.android.app.kidshome.permission.KIDS_HOME_MODE_CHANGE
  android.permission.DEVICE_POWER
  com.samsung.kidshome.provider.USERINFO_READ
  com.sec.kidsplat.parentalcontrol.provider.tutorial.WHITE
  android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
  com.samsung.kidshome.broadcast.PLAY_TIMER_PERMISSION
  android.permission.WRITE_SETTINGS
  com.samsung.kidshome.provider.DEVICES_READ
  com.sec.kidsplat.landingwidget.permission.ACTION_CHECK_TOP_ACTIVITY
  com.samsung.kidshome.INSTALLER_PERMISSION
  com.samsung.kidshome.provider.SETUPWIZARD_READ
  com.sec.android.app.kidsapps.accesspermission.KIDSMODE
  android.permission.REORDER_TASKS
  com.samsung.kidshome.broadcast.KIDS_HOME_MODE_CHANGE_PERMISSION
  android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  com.samsung.kidshome.PARENTALCONTROL_PERMISSION
  android.permission.REAL_GET_TASKS
  android.permission.STATUS_BAR_SERVICE
  android.permission.REMOVE_TASKS
  com.sec.kidsplat.kidsmusic.INTENT_PERMISSION
  android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
  android.permission.READ_PHONE_STATE
  android.permission.WRITE_CONTACTS
  android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
  android.permission.GET_ACCOUNTS
  com.sec.kidsplat.parentalcontrol.provider.READ
  com.sec.kidsplat.friendswidget.broadcast.START_CALL
  android.permission.DELETE_PACKAGES
  android.permission.STATUS_BAR
  com.samsung.kidshome.provider.APPLICATION_READ
  com.sec.kidsplat.kidsmedia.INTENT_PERMISSION
  com.samsung.kidshome.broadcast.KIDS_CONTACT_PERMISSION
  android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS
  com.sec.android.provider.badge.permission.READ
  com.samsung.kidshome.MEDIA_PROVIDER_PERMISSION
  com.samsung.kidshome.broadcast.KIDS_PROFILE_PERMISSION
  com.samsung.android.rubin.profile.permission.REQUEST_KIDSMODE_INFO_RUBIN
  android.permission.WAKE_LOCK
  android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE
  com.sec.kidsplat.phone.permission.CALL
  com.samsung.kidshome.provider.CONTACTS_READ
  com.samsung.kidshome.broadcast.PIN_CODE_PERMISSION
  android.permission.ACCESS_KEYGUARD_SECURE_STORAGE
  android.permission.EXPAND_STATUS_BAR
  com.samsung.android.virtualscreen.permission.MANAGE_VIRTUAL_SCREEN
  com.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
  android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
  com.samsung.kidshome.PARENTALCONTROL_PERMISSION.KIDS_MODE_UPGRADE
  com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
  com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
  android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
  android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  android.permission.BIND_APPWIDGET
  com.sec.android.daemonapp.ap.accuweather.ACCUWEATHER_DAEMON_ACCESS_PROVIDER
  com.sec.kidsplat.parentalcontrol.provider.WRITE
  com.sec.kidsplat.phone.permission.READ_CALL_LOG
  com.sec.kidsplat.camera.INTENT_PERMISSION
  android.permission.READ_CONTACTS
  android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER
  com.sec.kidsplat.kidsdrawing.INTENT_PERMISSION
  com.samsung.kidshome.provider.MEDIA_READ
  android.permission.MANAGE_ACTIVITY_STACKS
  com.samsung.kidshome.provider.CHARACTER_READ
  com.samsung.kidshome.mediaprovider.SIDELOADED_PERMISSION
  android.permission.STOP_APP_SWITCHES
  com.samsung.kidshome.broadcast.RESET_PERMISSION
  android.permission.BROADCAST_STICKY
  android.permission.DISABLE_KEYGUARD
  com.samsung.kidshome.broadcast.KIDS_DELETE_PERMISSION
  android.permission.INTERNET
  com.samsung.kidshome.provider.TUTORIAL_READ

برنامه های دیگر توسعه دهنده

همه موارد

توپ مارکت | دانلود و نصب برنامه های اندروید توپ مارکت | دانلود و نصب برنامه های اندروید دانلود توپ مارکت