خطوط ترافیکی 1

خطوط ترافیکی 1

توسعه دهنده : توسعه دهنده خارجی

دسته بندی : استراتژی

نسخه 1.7.0

Responsive image 110 دریافت
Responsive image 0 0 نفر
Responsive image
26.85
مگابایت
Responsive image 3+ رده سنی

کنترل چراغ‌های راهنمایی در دست شماست. باید تعداد ماشین‌هایی که از شما خواسته شده است را از چهارراه رد کنید تا امتیاز کسب کرده و به مرحله بعدی بروید. در صورت وقوع تصادف، بایستی مرحله را از اول شروع کنید.