نگاه خود را به زندگی تغییر دهیم

نگاه خود را به زندگی تغییر دهیم


قدم اول در تربیت فرزند، تغییر نگاه ما به این مسئله است. پدر و مادر باید نگاه خودشون به تربیت رو عوض کنن تا بتونن در تربیت فرزند خودشون موفق باشن. بسیاری از مشکلاتی که برای ما تبدیل به عادت شده و هیچ ایده ای برای حلشون نداریم به دلیل نگاه غلط و نادرستی است که ما بهشون داریم. اگر ما نگاه خودمون رو درست کنیم و موضوع تربیت رو همونجوری که هست ببینیم و نه خیلی سخت و دور از دسترس و نه خیلی آسون و پیش پا افتاده، اون موقع هست که میتونیم امیدوار باشیم در راه درست تربیت فرزند قرار داریم.