آیا می‌توان از مادری استعفا داد؟

آیا می‌توان از مادری استعفا داد؟


مادر بودن، گره خورده با وقف کردن خود برای رشد و تربیت فرزند. لباس شستن، لباس پوشاندن به فرزند، آماده کردن غذا، غذا دادن به کودک، حمام بردن کودک، مراقبت لحظه به لحظه از فرزند و هزاران کار مربوط به خانه داری و بچه داری باعث شده مادری به کاری سخت و پر زحمت تبدیل بشه. نداشتن تعطیلات، نداشتن خواب کافی، نگرفتن حقوق، دائم در حال حرکت بودن و سرپا بودن، همه این ها رو به سختی‌های کار مادری اضافه کنید تا متوجه شوید مادری چه کار سختی است.