مادران اعصاب خرد در تربیت شکست می‌خورند

مادران اعصاب خرد در تربیت شکست می‌خورند


این یک امر بدیهیه که اگر ما اعصاب و روان نا آرام داشته باشیم و از آرامش به دور باشیم قطعا در عملکرد خودمون تو هر نقشی که داریم مثل مادری، همسری، شغلی و هر نقش دیگه، دچار اختلال و افت شدید در عملکرد میشیم. یک نگاه به زندگی‌های امروزی و دنیای امروز خودتون بندازید. هرج و مرج‌ها، شلوغی‌ها، ترافیک، آلودگی، فشارهای متفاوت و زیاد در زندگی، بمباران خبری رسانه‌ها، همه و همه ما رو وارد یه زندگی شلوغ کردند که باعث میشه داشتن اعصاب و ذهن آرام برای ما تبدیل به یک رویا بشه.