مادر محترم! بی‌جهت خودت را تنبیه نکن

مادر محترم! بی‌جهت خودت را تنبیه نکن


این مسئله که مادری به خاطر عصبانیت و بی حوصلگی بخواد خودشو از حقوقی که داره محروم کنه اصلا قابل قبول نیست. هر مشکلی هم که در زندگی به وجود بیاد باز هم دلیل خوبی برای این نیست که مادری بخواد تبدیل به مانعی برای رفع نیازهایش بشه. مادر باید توجه کنه همانقدر که فرزندش برای اهمیت دارد و لحظه به لحظه در حال مراقبت و مواظبت از اونه، به همون اندازه مراقبت از خودش هم برایش با اهمیت باشه.