اعصاب خرد، چه لطمه هایی به ما می‌زند؟

اعصاب خرد، چه لطمه هایی به ما می‌زند؟


شده تا حالا بشینید با خودتون فکر کنید که زندگی چقدر میتونه شبیه به بازی دومینو باشه ؟ اصلا شباهت زندگی و دومینو چیه ؟ چرا یه اشتباه که بعضا به نظر ما خیلی کوچک و قابل چشم پوشی است می‌تونه خرابی‌ها و مشکلات بزرگی برای در زندگی به وجود بیاره ؟