در تربیت فرزندان خوش‌بین باشیم

در تربیت فرزندان خوش‌بین باشیم


زندگی پر است از فراز و نشیب‌هایی که بعضا ناخواسته و بدون علاقه ما جلوی راهمون سبز میشن و مشکلاتی را برای ما به وجود میارن. اما این ما هستیم که میتونیم این مسائل رو برای خودمون تبدیل به فرصت یا تهدید کنیم؟ این موضوع مهمیه که نگاه ما در این برهه بحرانی از زندگی چه شکلیه ؟ این نگاه ما به مسائل هست که اونا رو برای ما سخت یا آسون نشون میده.