چند سوال برای تست اعصاب مادران

چند سوال برای تست اعصاب مادران


موافق هستید که با هم یک تست اعصاب بدیم؟ خاطرتون هست قدیم توی مدارس یک دستگاه‌هایی ساخته می‌شد که یک سری سیم‌هایی بود و یک گیره‌ای که باید از روی سیم‌ها عبور می‌دادیم. به برق وصل بود و اگر این دو تا به هم اتصال می‌کرد چراغی روشن می‌شد یا آژیری به صدا در میومد. اگر کسی می‌تونست این حلقه و گیره رو تا انتهای مفتول فلزی عبور بده می‌گفتند اعصابت آرومه. نمیدونم این حرف درست بود یا غلط اما یه مسئله جدی در تربیت فرزند داریم که مادرها باید اعصابشون آروم باشه. من یه تعدادی سوال طرح کردم با هم مرور بکنیم. البته این سوالات علمی نیست اما حرف‌های درستی در پناه این سوالات پنهان شده.