از دلیل تراشی‌های بیهوده پرهیز کنیم

از دلیل تراشی‌های بیهوده پرهیز کنیم


کودک بر اساس نیاز ذاتی خودش، وابسته به پدر و مادرش هست. او خودش، اکثر نیازها و خواسته‌هایی که داره رو قادر نیست عملی کنه و تنهایی بتونه نیاز خودش رو رفع بکنه. همین نیازمندی هست که باعث میشه مدام از پدر و مادر خودش کمک بخواد و اون‌ها رو واسطه رسیدن به خواسته‌هاش قرار بده. بعضی از پدر و مادرها بی دلیل و بدون هیچ توجیهی خواسته‌های فرزند خودشون رو رد می‌کنند و خیلی راحت با یک کلمه “نه” فرزند رو از خودشون رانده میکنن.