اجازه بده فرزندت خودش انتخاب کند

اجازه بده فرزندت خودش انتخاب کند


داشتن حق انتخاب از مواردی هست که فرزند کاملا احساس می‌کنه پدر و مادر برای اون احترام و ارزش قائل شدن و این از نیازهای فرزند به شمار میره. اما چگونگی دادن حق انتخاب به کودک و راهکارهای اون از جمله مواردی به شمار میره که هر پدر و مادری باید اون رو بدونه و بلد باشه.