خانواده اصیل چه شکلی است؟

خانواده اصیل چه شکلی است؟


اگر خانواده‌ای اصیل باشه و محیطی مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای دینی و اجتماعی رو برای تربیت فرزند فراهم بکنه، تا حدود زیادی سلامت نفس خانواده رو تضمین میکنه.