از سوالات بچه ها نترسید

از سوالات بچه ها نترسید


استعمار فرزندان یکی از اشتباه ترین کارهای پدر و مادر در تربیت فرزنده که می‌تونه اثرات بسیار بدی بر فرزند به جا بذاره. فرزند شما به عنوان یک انسان، حقوق و خواسته‌هایی داره که متاسفانه در برخی موارد شاهد این هستیم که والدین به اشتباه این حقوق و خواسته‌ها و تمایلات به جای فرزندان رو نادیده می‌گیرند و اون رو سرکرب می‌کنند.