برای بچه‌ها تکلیف متنوع تعیین کنیم

برای بچه‌ها تکلیف متنوع تعیین کنیم


هر انسانی نسبت به خود، خدا، دیگران و جامعه تاکلیفی داره که موظف به انجام و اجرای اون‌ها هست. این تکالیف اگر از سنین کم و کودکی آموزش داده نشوند و تمرین نگردد انجام و اجرای اون در بزرگسالی برای انسان دشوار و سخت میشه. یکی از علت‌های اینکه عرض می‌کنیم تعلیم این تکالیف باید از سنین کودکی آغاز بشه اینه که اگر فرزند ما از همون خردسالی تکالیف و وظایفی که بر دوشش هست رو یاد بگیره و عمل کنه، بر اثر مداومت، انجام اون تکالیف و وظایف براش ملکه میشه و در بزرگسالی براش دشوار به نظر نمی‌رسه.