شیوه ها و سبک های فرزندپروی 2

شیوه ها و سبک های فرزندپروی 2


روانشناسان و مربیان تربیتی با توجه به دو مورد انضباط و سخت گیری و کنترل و محبت و مهر به کودکان از چهار نوع سبک فرزندپروری سخن گفته اند. در این ویدئو با این چهار سبک فرزندپروری آشنا می‌شویم.