تربیت کودک در هفت سال اول از منظر دین

تربیت کودک در هفت سال اول از منظر دین


منظور از آقایی و امیری فرزندان در دوره سیادت یا هفت سال اول زندگی چیه؟ خیلی از مربیان و والدین برداشت غلطی از این دوره دارند. برای درک کامل این دوره از زندگی کودک، حتما این ویدئو را تماشا کنید.