علل عصبانیت و پرخاشگری کودکان و روش های کنترل آن

علل عصبانیت و پرخاشگری کودکان و روش های کنترل آن


شاید پرخاشگری و عصابنیت یکی از دغدغه‌های مهم والدین در مورد کودکانشون باشه. در این ویدئو به بررسی سه دلیل اصلی پرخاشگری و عصبانیت کودکان پرداخته‌ایم و راهکارهایی ارائه دادیم که والدین با این دلایل چگونه باید برخورد داشته باشند.