بازی هایی برای پرورش حل مسئله در کودک

بازی هایی برای پرورش حل مسئله در کودک


فرض کنید با کودکتون رفتید پارک و بچه‌ای میاد و اسباب بازی کودک ما رو میگیره. کودک اینجا چه برخوردی میکنه؟ یا شروع میکنه به پرخاشگری کردن یا گریه کردن. اگر کودک نگرش مثبتی نسبت به مشکل نداشته باشه. نمیتونه مشکل رو تحمل بکنه.