چرا باید به تربیت جنسی کودکان اهمیت دهیم؟

چرا باید به تربیت جنسی کودکان اهمیت دهیم؟


شاید برای شما هم پیش اومده باشه که دختر یا پسر کوچکتون از شما سوالاتی مثل اینکه مامان وقتی شما عروسی کردید من کجا بودم؟ شما چه جوابی به فرزندتون میدید؟ به نظرتون چه جوابی درسته؟ برای یافتن پاسخ صحیح به این دسته از سوالات، حتما این ویدئو را تماشا کنید.