راهبردهای برخورد با دروغگویی کودکان

راهبردهای برخورد با دروغگویی کودکان


فرض کنید قوانین خانواده رو منعطف قرار دادیم. پاداش های مادی و معنوی که برای کودک در نظر گرفتیم رو متناسب با هر مسئله چیدیم و حریم خصوصی کودکمون رو محترم شمردیم ولی با این حال باز هم با دروغگویی کودکمون روبرو میشیم. حالا باید چه کار کنیم؟