روش های مواجهه با مقاومت های کودک 1

روش های مواجهه با مقاومت های کودک 1


یکی از مشکلات رایج پدر و مادرها این است که از فرزندشون یک کاری رو میخوان و اون بچه مقاومت میکنه و اون کار رو انجام نمیده. شما به عنوان والدین کودک، در این مواقع چه کار می‌کنید؟