چگونه جرات ورزی را در کودک تقویت کنیم؟

چگونه جرات ورزی را در کودک تقویت کنیم؟


قطعا همه والدین دوست دارند که کودکانی تربیت کنند که بتوانند از حق خود دفاع کنند اما چگونه باید این موضوع را به بچه‌ها آموزش بدهند؟