با خجالتی بودن کودکان چه کار کنیم؟

با خجالتی بودن کودکان چه کار کنیم؟


خیلی از پدر و مادرها دوست ندارند که بچه‌های خجالتی داشته باشند. وقتی که کودک خجالتیه، یعنی از بودن در جمع و ارتباط برقرار کردن دوری می‌کنه.