حسادت و رقابت بین کودکان را چگونه مدیریت کنیم؟

حسادت و رقابت بین کودکان را چگونه مدیریت کنیم؟


سازگاری بین خواهر برادرها خیلی میتونه به اعضای خانواده احساس امنیت بده و بچه‌ها میتونن توی این روابط صمیمانه با همدیگه خیلی میتونن مهارت‌های اجتماعی و شناختی مهمی رو کسب بکنند.