اهمیت مسائل  جسمانی در  رفتار کودک

اهمیت مسائل جسمانی در رفتار کودک


از قدیم شنیدیم که گفتن عقل سالم در بدن سالمه ولی شاید بهتر باشه بگیم روح و روان سالم هم در بدن سالمه و بدن سالم ما مقدمه سلامت روح و روان و عقل ما است.