چطور به سوالات کودک پاسخ دهیم؟

چطور به سوالات کودک پاسخ دهیم؟


به سوالات کنجکاوانه کودکان هنگامی که آن‌ها به دلیل شرایطی از جهان هستی سوال می‌کنند از مرگ سوال می‌کنند از تولد خودشون یا کودکان دیگه سوال می‌کنند چطور باید بهشون پاسخ بدهیم؟