مدیریت رنج کودکان 3

مدیریت رنج کودکان 3


همه والدین دوست دارند که بچه‌هاشون موفق بشوند و در تحصیل و زندگی و مسائل مختلف شغلی و درسی خودشون موفقیت‌های مختلفی کسب کنند. ولی والدین چقدر با رنج‌های موفقیت فرزندان خودشون کنار میان و به آن‌ها اجازه میدن که برای موفقیت‌هاشون کمی هم رنج‌ها رو تحمل کنند؟