در هنگام مواجهه کودک با ناهنجاری های جنسی؛ چه واکنشی نشان دهیم

در هنگام مواجهه کودک با ناهنجاری های جنسی؛ چه واکنشی نشان دهیم


یکی از مشکلاتی که بچه‌ها در دوران کودکی خودشون باهاش مواجه هستند، سوء استفاده‌های جنسی‌ای است که آدم‌های مریض و آسیب دیده انجام می‌دهند.