تربیت جنسی

تربیت جنسی


یکی از دغدغه‌های مهمی که پدر و مادر با آن مواجه هستند این است که نمی‌دانند اسم ناحیه آلت تنالسی را به بچه‌هایشان چه باید بگویند. آیا می‌توانند از اسم عرف و عمومی که بزرگسالان به کار می‌برند، استفاده کنند یا باید ابداع خودشان باشد؟