روش های مدیریت میزان استفاده کودکان از موبایل

روش های مدیریت میزان استفاده کودکان از موبایل


اعتیاد به گوشی‌های موبایل بیشتر از هر چیز به دلیل تنش‌های عصبی و اضطراب بالای بچه‌ها است.