تقویت سواد مالی در کودکان

تقویت سواد مالی در کودکان


به نظر شما نیاز هست که فرزندان شما پولی در اختیار داشته باشند؟ این پول را از چه راه‌هایی به دست می‌آورند؟ اگر این پول را داشته باشند، چه برنامه و نقشه‌ای برای این پول خواهند داشت؟ در این ویدئو در مورد پاسخ به این سوالات توضیحاتی برای شما ارائه کردیم.