چگونه به کودک پول توجیبی بدهیم؟

چگونه به کودک پول توجیبی بدهیم؟


قرار دادن منظم پول تو جیبی به فرزندانمون میتونه در آموزش مهرت‌های مالیشون موثر باشه. هدف از پول تو جیبی، یادگیری مهارت‌های مالی است.