شبکه های اجتماعی با مغز ما چه می کند؟

شبکه های اجتماعی با مغز ما چه می کند؟


میدونید که شبکه‌های اجتماعی با مغز ما چه کار می‌کنند؟ بله درست متوجه شدید شبکه‌های اجتماعی دقیقا روی مغز ما تاثیر میذاره. در این ویدئ در مورد تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر روی مغز توضیحاتی برای شما ارائه کردیم.