چگونه رژیم مصرف رسانه ای طراحی کنیم؟

چگونه رژیم مصرف رسانه ای طراحی کنیم؟


در ویدئوی قبل در مورد رژیم مصرف رسانه‌ای توضیح دادیم. در این ویدئو میخواهیم در مورد طراحی این رژیم در مسیر چگونگی استفاده از رسانه‌ها حرف بزنیم.